เดือน: กุมภาพันธ์ 2564

toggle show hide element

Toggle hide show element

Elementor เป็นตัวสร้าง Theme บน WordPress เราจะเขียนโค้ดเข้าไปใน Elementor อย่างไร เพื่อให้มันทำหน้าที่สลับ หรือ Toggle hide show element

data-line-number

data-line-number attribute

ในกรณีที่เรานำเข้าข้อมูล เช่นนำเข้า Blog จาก WordPress และมีเนื้อหาบางส่วนใน Blog ที่ไม่เหมือนต้นฉบับ เช่น บน WordPress แสดงเลขที่บรรทัดของโค้ดบน Gist แต่เมื่อนำเข้ามาแสดงที่ NextJS มันกลับไม่แสดงเลขที่บรรทัด ซึ่งเลขที่บรรทัดนี้ จะมีชื่อว่า data-line-number attribute เราจะเขียนโค้ดอย่างไรให้มันโชว์เลขที่บรรทัดบน NextJS ด้วย

Scroll to Top