มีนส์บล็อก

สีที่ใช้

#84e309

#0984e3

#e30984

เดือน: กรกฎาคม 2564

Oh My Zsh on Windows

Oh My Zsh บน Windows

เมื่อเราติดตั้ง Oh My Zsh บน Windows (Windows Subsystem for Linux หรือ WSL) เราอาจเจอปัญหา font บางตัวหายไป ทำให้ Terminal ไม่ค่อยสวย

Scroll to Top