รายได้ พรรคการเมือง

รายได้ พรรคการเมือง

พรรคการเมือง ลงบัญชีเหมือนบริษัทเอกชนครับ หรือพูดให้ชัดกว่านั้น รายได้ บริษัท และ รายได้ พรรคการเมือง ล้วนต้องลงบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18