ไอที

Redis บน Debian AWS EC2

Redis บน Debian AWS EC2

ติดตั้ง Redis แบบ Manual บน ระบบปฏิบัติการ Debian ที่อยู่บน EC2 ของ AWS Cloud จะช่วยให้การปรับแต่ง Redis เช่น การเพิ่มพอร์ต ทำได้ง่ายขึ้น

Colorize VIM

Developer Playground: Colorize VIM

ตกแต่ง VIM Editor ให้ดู Colorize ด้วย VIM Plug และมันยังมีประโยชน์ต่อการเขียนโค้ดด้วย เพราะมันจะแสดงข้อมูลที่สำคัญบริเวณขอบล่างของหน้าจอ

Debian บน AWS EC2

Debian บน AWS EC2

วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian บน AWS EC2 วิธีการเชื่อมต่อผ่าน SSH บน VSCode การเพิ่ม Super User เข้าไปในกลุ่ม sudo และตกแต่งด้วย Oh-My-Zsh

ปรับแต่ง Redis ERPNext บน Mac

Redis สำหรับ ERPNext บน Mac

การติดตั้ง ERPNext บน Mac ค่อนข้างจุกจิก ไหนจะต้องจัดการ Redis อีก หลายคนจึงแนะนำให้ติดตั้งบน Docker แต่ผมอยากลองปรับแต่ง Mac ดูว่าจะไหวมั๊ย

Multiple Redis Port บน Mac

Multiple Redis Ports บน Mac

เมื่อติดตั้ง Redis บน Mac มันจะทำงานบน Port 6379 โดยอัตโนมัติ ถ้าเราต้องการให้ Redis ทำงานบน Multiple Ports เราจะมีวิธีติดตั้งอย่างไร

Crontab Mac

Developer Playground: Crontab Mac

ปกติก่อนเริ่มทำงานในทุกๆเช้า ผมจะสั่งอัพเดท Homebrew บน Mac เพิ่งคิดได้ว่า ทำไมเราไม่ใช้บริการของ Crontab ให้มันอัพเดทเอง

Colorize nano

Developer Playground: Colorize nano

nano เวอร์ชั่น 2.x.x จะถูกติดตั้งบนเครื่อง Mac อยู่แล้ว ถ้าเราต้องการให้ nano มีสีสันสดใส Colorize มากขึ้น เราต้องติดตั้งเวอร์ชั่น 5.x.x

Scroll to Top