มีนส์บล็อก

สีที่ใช้

#84e309

#0984e3

#e30984

AWS

Redis บน Debian AWS EC2

Redis บน Debian AWS EC2

ติดตั้ง Redis แบบ Manual บน ระบบปฏิบัติการ Debian ที่อยู่บน EC2 ของ AWS Cloud จะช่วยให้การปรับแต่ง Redis เช่น การเพิ่มพอร์ต ทำได้ง่ายขึ้น

Debian บน AWS EC2

Debian บน AWS EC2

วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian บน AWS EC2 วิธีการเชื่อมต่อผ่าน SSH บน VSCode การเพิ่ม Super User เข้าไปในกลุ่ม sudo และตกแต่งด้วย Oh-My-Zsh

Error redirect mismatch

Error redirect mismatch Amplify

วิธีแก้ Error redirect mismatch บน Amplify ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากเราใช้คำสั่ง amplify add auth สำเร็จแล้ว แต่พอเราใช้คำสั่ง npm run dev มันกลับ Error

Scroll to Top