ซ่อน Header Component NextJS

ซ่อน Header Component NextJS

ต้องการ ซ่อน Header Component ของ ReactJS หรือ NextJS เมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์คลิ๊กไปที่ route “/login”เราต้องเขียนโค้ดอย่างไร