ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ทำให้คุณล้มเหลว

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ทำให้คุณล้มเหลว

ช่วงเวลานี้มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสูง ทุกคนมีรายได้ไม่มั่นคง รวมถึงพวกอวดร่ำอวดรวยบนยูทูป และอินสตาแกรม ซึ่งเบื้องหลังกำลังยื่นเรื่องขอล้มละลาย เนื่องจากหนี้สินล้นพ้นตัว