วิธีจัดการ static files บน Django

วิธีจัดการ static files บน Django

อธิบาย วิธีจัดการ static files บน Django 3.x โดย static files ประกอบด้วย ไฟล์ images ไฟล์ JavaScript และไฟล์CSS รวมถึงไฟล์ favicon ด้วยนะครับ ทั้งนี้โดยปกติเราสามารถใช้ WhiteNoise มาช่วยเราจัดการ static files บน Production environment แต่เราสามารถตั้งค่าให้ WhiteNoise ช่วยเราจัดการ static files บน Development environment ได้ด้วยครับ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://whitenoise.evans.io/en/stable/django.html