HTTPS บน localhost

HTTPS บน localhost

การพัฒนาเว็บไซต์บางครั้งต้องทดสอบการทำงานบน https://localhost แต่ค่า Default ของ OS ไม่ได้ให้โปรโตคอล HTTPS บน localhost มาเราจึงต้องติดตั้ง mkcert