มีนส์บล็อก

สีที่ใช้

#84e309

#0984e3

#e30984

Frappe Framework

Multiple Redis Port บน Mac

Multiple Redis Ports บน Mac

เมื่อติดตั้ง Redis บน Mac มันจะทำงานบน Port 6379 โดยอัตโนมัติ ถ้าเราต้องการให้ Redis ทำงานบน Multiple Ports เราจะมีวิธีติดตั้งอย่างไร

Scroll to Top